Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů“

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost ITALINOX s.r.o., IČ: 45306591, Zděbradská 59, Říčany 251 01 povinna od 15. 12. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Whistleblowing má pro naši společnost zásadní význam, jelikož nám pomůže odhalit nepoctivé jednání či podezření na něj. Tím chrání naše hodnoty a přispívá k větší transparentnosti, zodpovědnosti a etice ve firemním prostředí. Pomocí whistleblowingu mohou být odhaleny a řešeny problémy i nevhodná jednání, a tím získává naše organizace příležitost vyřešit všechna odhalená rizika. Zároveň tento systém poskytuje anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak podat whistleblowing oznámení

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému Petra Macheka, v provozovně Zděbradská 58/59, 251 01 Říčany – Jažlovice (tzv. pověřená osoba).

Prostřednictvím oznamovacího whistleblowing systému můžete podat oznámení v případě, že jste osoba vykonávající závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu pro společnost ITALINOX s.r.o.

Možnosti podání oznámení

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že by k němu mohlo dojít, podejte, prosím, oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

Elektronicky prostřednictvím e-mailu

Oznámení je možné podat elektronicky prostřednictvím e-mailu:

whistleblowing@italinox.cz

Písemně v listinné podobě poštou

Oznámení je možné podat písemně prostřednictvím pošty na adresu „pověřené osoby“:

Petr Machek

doplnit adresu

Pro správné doručení zásilky je nutné ji označit nápisem „Pouze do rukou příslušné osoby“, „Whistleblowing oznámení“ či podobně.

Písemně v listinné podobě do schránky

Oznámení je možné podat písemně vhozením oznámení do schránky označenou názvem whistleblowing. Schránka je umístěna v přízemí administrativní budovy v hale hlavního vchodu mimo dosah kamerového systému.

Umístění schránky v provozovně:

doplnit adresu

Osobně (ústně) na adrese pověřené osoby

Na základě telefonické či písemné domluvy (žádosti) je možné podat oznámení osobně na adrese pověřené osoby Petra Macheka, ITALINOX s.r.o., Zděbradská 58/59, 251 01 Říčany – Jažlovice. Podat oznámení Vám musí být umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení požádáte příslušnou osobu.

Příslušná osoba pro „Whistleblowing“:

Petr Machek

whistleblowing@italinox.cz

mobil: +420 722 184 131

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje k ověření totožnosti. V případě nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetným opatřením.

Společnost ITALINOX s.r.o. také upozorňuje, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními, pokud vědomě učinila nepravdivé oznámení.

Oznamovací systém

Vítá vás zabezpečený a chráněný interní oznamovací systém společnosti Italinox (dále jen: organizace) , který slouží pro sdělování informací o podezření na přestupky uvnitř organizace.

Používání této webové aplikace je důvěrné a nepožaduje se sdělení vaší identity, pokud si přejete zůstat anonymní. Podrobnosti o postupech týkajících se interního podávání zpráv a šetření naleznete v zásadách organizace a příslušného národního práva.

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte a kontaktujte nás. Náš specialista vás bude kontaktovatv nejbližší možné době.

Vytvořit oznámení

Oznámení by mělo být vytvořeno s dobrým úmyslem. Vezměte prosím na vědomí, že povinné otázky jsou označeny hvězdičkou (*) a nebudete tak moci pokračovat aniž byste vyplnili příslušná pole pro odpověď. Po odeslání oznámení vám bude automaticky vygenerováno a zobrazeno uživatelské jméno a heslo. Zaznamenejte si je prosím, jelikož jsou nutné k přístupu do vaší doručené pošty a ke sledování stavu oznámení.

Doručená pošta

Zde můžete sledovat stav vašeho oznámení, včetně potvrzení jeho přijetí, a pokračovat v zabezpečené komunikaci či přijímat zpětnou vazbu od organizace.